Nasza Działalność

Działamy w branży metalowej i jesteśmy sprawdzonym producentem specjalistycznych, indywidualnych pomocy warsztatowych, takich jak: przyrządy obróbcze i montażowe, formy wtryskowe i wulkanizacyjne, wykrojniki i tłoczniki, sprawdziany gwintowe złącz rurowych oraz narzędzia do obróbki metali, drewna i innych materiałów, wg. spejalnych zamówień.
Posiadamy duże doświadczenie w produkcji części jak i kompletnych urządzeń dla przemysłu maszynowego, spożywczego, farmaceutycznego, lotniczego i drzewnego wg. Norm DIN oraz PN, zaopatrujemy rynek francuski, niemiecki, szwacjarski, amerykański i oczywiście polski.
Zróżnicowany park maszynowy sprawia, że jesteśmy przygotowani do produkcji indywidualnej, jednostkowej, jak i seryjnej, co daje nam możliwość elastycznego kształtowania profilu produkcji, w zależności od potrzeb klientów. Wieloletnie tradycje, doświadczenie i kwalifikacje naszych pracowników oraz posiadany park maszynowy pozwalają nam w procesach wytwórczych stosować całą gamę różnorodnych procesów obróbki skrawaniem.
Od roku 1995 zajmujemy się realizacją zadań stawianych nam przez naszych klientów .
Mamy pełną świadomość faktu, że miarą wartości naszej firmy jest najlepsze spełnienie potrzeb i wymagań stawianych przez naszych klientów Realizacja zamówień odbywa się na podstawie rysunków, szkiców, wzorów lub specyfikacji dostarczanych przez klienta. Zapewniamy , że zrealizowane przez nas wszystkie urządzenia, zespoły i części opuszczają naszą firmę sprawdzone i gotowe do użytku.
Nasi Klienci to m.in: Przemysł maszynowy , automatyki, samochodowy, produkcji szyn i zwrotnic, lotniczy, farmaceutyczny i spożywczy .

Rys Historyczny

Firma nasza powstała 1. lutego 1995 r. w wyniku restrukturyzacji i podziału Fabryki Maszyn „GLINIK” S.A. w Gorlicach wywodzącej się jeszcze z założonej w XIXw. przez W.H. Mac Garveya i J.Bergheima Fabryki Maszyn Wiertniczych i Narzędzi Glinik Mariampolski poprzez utworzenie na tej bazie samodzielnego podmiotu gospodarczego – Zakładu Narzędziowego.

Na przełomie lat 1997 i 1998 Spółka została całkowicie sprywatyzowana, a całość udziałów stopniowo przejął kapitał zagraniczny.
W krótkim czasie swej działalności Spółka, jako samodzielne prywatne przedsiębiorstwo dokonała niezwykle istotnych przeobrażeń organizacyjnych i technicznych pozwalających wzmocnić konkurencyjność na rynku krajowym, jak również co istotniejsze na rynkach zagranicznych. Na dzień dzisiejszy eksport stanowi dominującą część naszej produkcji.